envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xác định “Bối cảnh hiện nay là thời cơ mà Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động mạnh mẽ để phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới và tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, từ đó bứt phá vươn lên thay đổi thứ hạng quốc gia. Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được đặt ở mức ưu tiên cao trong các chiến lược phát triển Quốc gia.”

Phát triển số với việc tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, trở thành một trong những phương thức phát triển chủ đạo mới để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, thích ứng và kiên cường trước các thách thức trong thế giới nhiều biến động khó dự báo trước.

Trong đó tại điểm c, Khoản IV.1, Điều 1 nêu rõ: việc “Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) đối với các dịch vụ số mới, mô hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng.”

Tại mục III, mục tiêu về Phát triển kinh tế số bao gồm:

a) Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

– Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;

– Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%;

– Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

b) Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

– Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;

– Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%;

– Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%.

Nguồn: Quyết định số 411/QĐ-TTg

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CHẾ ĐỊNH AMICUS CURIAE TRONG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO TỪ VỤ KIỆN TÔM – MỸ (THE US – SHRIMP CASE)
Tháng Mười Hai 6, 2023
Những vấn đề cơ bản của Luật Căn cước năm 2023
Tháng Mười Hai 1, 2023
Thoả thuận không cạnh tranh: Thực tiễn áp dụng và một số vấn đề pháp lý
Tháng Mười Một 30, 2023
11
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
Tháng Mười Một 24, 2023
11
QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH LUẬT SƯ TẠI VIỆT NAM
Tháng Mười Một 21, 2023
Giá trị pháp lý của vi bằng trong giao dịch về nhà ở
Tháng Chín 27, 2023
Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023