envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xác định “Bối cảnh hiện nay là thời cơ mà Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động mạnh mẽ để phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới và tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, từ đó bứt phá vươn lên thay đổi thứ hạng quốc gia. Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được đặt ở mức ưu tiên cao trong các chiến lược phát triển Quốc gia.”

Phát triển số với việc tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, trở thành một trong những phương thức phát triển chủ đạo mới để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, thích ứng và kiên cường trước các thách thức trong thế giới nhiều biến động khó dự báo trước.

Trong đó tại điểm c, Khoản IV.1, Điều 1 nêu rõ: việc “Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) đối với các dịch vụ số mới, mô hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng.”

Tại mục III, mục tiêu về Phát triển kinh tế số bao gồm:

a) Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

– Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;

– Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%;

– Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

b) Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

– Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP;

– Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;

– Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%;

– Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%;

– Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%.

Nguồn: Quyết định số 411/QĐ-TTg

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022