envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

QĐ 2146/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, chú trọng hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Kế hoạch được xây dựng để triển khai trong ngắn hạn và dài hạn từ nay đến hết năm 2025.

Trong ngắn hạn:

  • chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng công nghệ thông tin cấp độ 4.0;
  • phối hợp với các Bộ/Ngành, tổ chức, hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro; kiểm tra, đối chiếu thông tin người nộp thuế;
  • thanh tra đối với người nộp thuế lớn, phức tạp, không tuân thủ nghĩa vụ thuế;
  • củng cố chức năng quản lý thuế chuyên sâu đối với thương mại điện tử của một số Vụ/đơn vthuộc Tổng cục Thuế;
  • xúc tiến hợp tác quốc tế.

Trong dài hạn: hoàn thiện pháp thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; xây dựng đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Xây dựng cơ sở pháp lý về tiền ảo

Phối hợp với Bộ Tư pháp, NHNN để xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý tiền ảo phù hợp thông lệ quốc tế để tránh những vấn đề về trốn thuế, rửa tiền thuế

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung phân công tại kế hoạch kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nguồn: QĐ 2146/QĐ-BTC

 Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022