envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

QĐ 2146/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, chú trọng hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Kế hoạch được xây dựng để triển khai trong ngắn hạn và dài hạn từ nay đến hết năm 2025.

Trong ngắn hạn:

  • chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng công nghệ thông tin cấp độ 4.0;
  • phối hợp với các Bộ/Ngành, tổ chức, hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro; kiểm tra, đối chiếu thông tin người nộp thuế;
  • thanh tra đối với người nộp thuế lớn, phức tạp, không tuân thủ nghĩa vụ thuế;
  • củng cố chức năng quản lý thuế chuyên sâu đối với thương mại điện tử của một số Vụ/đơn vthuộc Tổng cục Thuế;
  • xúc tiến hợp tác quốc tế.

Trong dài hạn: hoàn thiện pháp thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; xây dựng đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Xây dựng cơ sở pháp lý về tiền ảo

Phối hợp với Bộ Tư pháp, NHNN để xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý tiền ảo phù hợp thông lệ quốc tế để tránh những vấn đề về trốn thuế, rửa tiền thuế

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung phân công tại kế hoạch kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nguồn: QĐ 2146/QĐ-BTC

 Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023