envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

By

Cindy Huyen
11
Hết quyền sở hữu trí tuệ (exhaustion doctrine) luôn gắn liền với hoạt động thương mại song song (parallel trade) hay còn biết đến bằng thuật ngữ phổ biến hơn là nhập khẩu song song (parallel import). Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin cơ bản về hai hiện tượng này và mối...
Read More
Nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Trong quá trình thực hiện nhượng quyền nhãn hiệu, các bên thường phải triển khai ký kết hợp đồng li xăng. Vậy hợp đồng li xăng là gì? Quy định về loại hình hợp đồng này cụ...
Read More