vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Month

Tháng Mười Một 2023
Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc bảo mật thông tin là điều quan trọng và hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khía cạnh pháp ký liên quan đến loại thoả thuận này vẫn chưa được quy định cụ thể dẫn đến tồn tại nhiều quan điểm khác nhau...
Read More
11
06 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.
Read More
11
1. Tiêu chuẩn luật sư và điều kiện hành nghề luật sư Căn cứ Điều 10 và Điều 11 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi năm 2012), một luật sư cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề như sau: – Là công dân Việt Nam. – Trung thành với Tổ...
Read More