envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Month

Tháng Mười Một 2022
11
Ngày 27/10/2022 UBND Tỉnh Quảng Bình Ban Hành Kế Hoạch Số: 2006/KH-UBND Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Ngày 15/8/2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng
Read More
11
Ngày 27/10/2022 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Quyết Định Số: 2868/QĐ-BTNMT Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường 
Read More
11
Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 Bộ Y Tế Ban Hành Quyết Định Số: 2955/Qđ-Byt Phê Duyệt Kế Hoạch Thúc Đẩy Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế Thực Hiện Chương Trình Chuyển Đổi Số Quốc Gia Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2030
Read More
11Vận động tư vấn chính sách
Ngày 31 Tháng 10 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị Ban Hành Quyết Định Số: 2793/Qđ-Ubnd Về Ban Hành Bộ Chỉ Số Đánh Giá, Xếp Hạng Chuyển Đổi Số Của Các Cơ Quan Nhà Nước Tỉnh Quảng Trị
Read More
11
Ngày 01 Tháng 11 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gia Lai Ban Hành Quyết Định Số: 664/Qđ-Ubnd Về Việc Ban Hành Kế Hoạch “Tăng Cường Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo Giai Đoạn 2022-2025, Định Hướng Đến Năm 2030” Của Tỉnh Gia Lai
Read More
11
Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban Hành Kế Hoạch Số: 206/Kh-Ubnd Về Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/Nđ-Cp Ngày 15 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng Trên Địa Bàn...
Read More
11
Trong cuốn sách nhiều sức nặng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này, tác giả Mathew sẽ giúp độc giả trả lời 3 câu hỏi lớn: Metaverse là gì? Nó được kiến tạo như thế nào? Metaverse sẽ cách mạng hóa vạn vật như thế nào?
Read More
11
Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Số: 90/2022/Nđ-Cp Về Về Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Read More
11
ngày 28 tháng 10 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định Số: 89/2022/NĐ-CP về QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Read More
11
ngày 26 tháng 10 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định Số: 88/2022/NĐ-CP về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Read More
1 2