envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Month

Tháng Mười 2022
11
Tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Blockchain Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/10, hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Chainalysis nhằm thúc đẩy nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực blockchain.
Read More
11
kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam
Read More
11
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Read More
11
Theo Hiệp hội blockchain Việt Nam, trong top 200 công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ blockchain thì có 7 doanh nghiệp do người Việt Nam sáng lập.
Read More
11
Bài báo cáo này viết về sự tiến bộ dược thực hiện trong quá trình điều tra về dự án tiền điện tử euro
Read More
11
VIETNAM BLOCKCHAIN SUMMIT 2022 - SHAPING THE FUTURE Event by Vietnam Blockchain Summit Oct 19, 2022, 8:00 AM - Oct 20, 2022, 5:00 PM (your local time)
Read More
11
Mục đích của dự án thí điểm CBDC được nêu trong báo cáo là khám phá các trường hợp áp dụng sáng tạo và các mô hình kinh doanh có thể được hỗ trợ bởi việc ban hành CBDC
Read More
11
Viện Chính sách Bitcoin của Hoa Kỳ đang kêu gọi từ chối các loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và xem xét Bitcoin (BTC) hay stablecoin.
Read More
1 2