envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Sự tiến bộ trong tiến trình điều tra về tiền kỹ thuật số euro

Bài báo cáo này viết về sự tiến bộ dược thực hiện trong quá trình điều tra về dự án tiền điện tử euro và bổ sung thêm các phương án thiết kế nền tảng mà đã được chứng thực gần đây bởi Hội đồng Quản trị.

Liên quan đến các thiết kế của cơ chế chuyển đổi đã được sử dụng nhằm xác thực các giao dịch, cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ nghiên cứu thêm về các giải pháp tiền kỹ thuật số euro, bằng cách đó các giao dịch sẽ được thực hiện online và được chứng thực bởi bên thứ ba, cũng như giải pháp chứng thực ngang hàng nếu như được thanh toán offline.

Cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ nghiên cứu thêm các phương án cho phép tiền kỹ thuật số euro có thể sao chép một số tính năng giống như tiền mặt và có thể cung cấp quyền riêng tư cao hơn cho các giao dịch giá trị thấp.

Nói chung, nhiều bước tiếp theo sẽ cần được tiến hành trước khi tiền kỹ thuật số euro có thể được giới thiệu. Trong quí đầu tiên của năm 2023, Uỷ ban châu Âu sẽ đề xuất một qui định để thiết lập tiền kỹ thuật số euro, mong chờ có thể giúp đạt được các mục tiêu về tiền kỹ thuật số euro.

Cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ tiếp tục làm việc tích cực với các bên liên quan, bao gồm những nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong suốt phần còn lại của quá trình điều tra.

Tháng Mười năm 2023, Hội đồng Quản trị có thể quyết định bắt đầu một quá trình nhận thức để phát triển và kiểm tra các giải pháp kỹ thuật và những sự sắp xếp kinh doanh của tiền kỹ thuật số euro.

Nguồn: Báo cáo

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022