envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Sự tiến bộ trong tiến trình điều tra về tiền kỹ thuật số euro

Bài báo cáo này viết về sự tiến bộ dược thực hiện trong quá trình điều tra về dự án tiền điện tử euro và bổ sung thêm các phương án thiết kế nền tảng mà đã được chứng thực gần đây bởi Hội đồng Quản trị.

Liên quan đến các thiết kế của cơ chế chuyển đổi đã được sử dụng nhằm xác thực các giao dịch, cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ nghiên cứu thêm về các giải pháp tiền kỹ thuật số euro, bằng cách đó các giao dịch sẽ được thực hiện online và được chứng thực bởi bên thứ ba, cũng như giải pháp chứng thực ngang hàng nếu như được thanh toán offline.

Cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ nghiên cứu thêm các phương án cho phép tiền kỹ thuật số euro có thể sao chép một số tính năng giống như tiền mặt và có thể cung cấp quyền riêng tư cao hơn cho các giao dịch giá trị thấp.

Nói chung, nhiều bước tiếp theo sẽ cần được tiến hành trước khi tiền kỹ thuật số euro có thể được giới thiệu. Trong quí đầu tiên của năm 2023, Uỷ ban châu Âu sẽ đề xuất một qui định để thiết lập tiền kỹ thuật số euro, mong chờ có thể giúp đạt được các mục tiêu về tiền kỹ thuật số euro.

Cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ tiếp tục làm việc tích cực với các bên liên quan, bao gồm những nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong suốt phần còn lại của quá trình điều tra.

Tháng Mười năm 2023, Hội đồng Quản trị có thể quyết định bắt đầu một quá trình nhận thức để phát triển và kiểm tra các giải pháp kỹ thuật và những sự sắp xếp kinh doanh của tiền kỹ thuật số euro.

Nguồn: Báo cáo

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023