vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

đất đai
Hình thức lập vi bằng cho giao dịch chuyển nhượng nhà ở được nhiều người tìm hiểu do tính thuận tiện. Vậy việc lập vi bằng cho giao dịch về chuyển nhượng nhà ở có hiệu lực pháp lý như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của IMG Law. Giá...
Read More
11
Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Số: 90/2022/Nđ-Cp Về Về Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Read More