vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

By

loan.nguyen
11
I. Pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước nước ngoài 1. Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Quyền sở hữu trong Tư pháp quốc tế là quyền sở hữu hữu có yếu tố nước ngoài,...
Read More
Vụ kiện Tôm – Mỹ ( US-Shrimp Case ) là một trong những sự kiện lớn nhất vào những năm cuối thế kỷ XX. Mở ra một chế độ mới “Amicus curiae” trong cơ chế giải quyết tranh chấp chấp nhận của WTO – “Dispute Settlement Understanding”  hay còn được gọi là Thỏa thuận về...
Read More