vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

nhật bản
11
Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến ​​được triệu tập vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.
Read More
11
Đề xuất yêu cầu đánh thuế 20% riêng biệt đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số và miễn trừ bất kỳ khoản thuế nào đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số, với các khoản lỗ được chuyển tiếp lên đến ba năm.
Read More