envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

By

Thuong Tran
Ngày 5/1/2024, Chính phủ Việt Nam đăng tải Dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi) và lấy ý kiến góp ý rộng rãi đến ngày 2/2/2024. Dự thảo này có một số Điểm mới nổi bật như sau: Các mặt hàng phân bón chuyển từ Không chịu thuế thành chịu thuế 5%. Không quy định...
Read More
Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc...
Read More
Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc bảo mật thông tin là điều quan trọng và hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khía cạnh pháp ký liên quan đến loại thoả thuận này vẫn chưa được quy định cụ thể dẫn đến tồn tại nhiều quan điểm khác nhau...
Read More