vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

lyhon
11
Khi xảy ra ly hôn vợ, chồng thường sẽ phát sinh các mâu thuẫn về tranh chấp nhân thân và đặc biệt là liên quan tới tài sản. Quan hệ tài sản giữa vợ, chồng là một loại quan hệ tài sản phải gắn liền với nhân thân, phát sinh trong thời kỳ hôn nhân,...
Read More