envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Thí điểm CBDC của Úc về Đổi mới Tài chính Kỹ thuật số

Mục đích của dự án thí điểm CBDC được nêu trong báo cáo là khám phá các trường hợp áp dụng sáng tạo và các mô hình kinh doanh có thể được hỗ trợ bởi việc ban hành CBDC.

Dự án cũng sẽ là cơ hội để hiểu thêm một số cân nhắc về công nghệ, pháp lý và quy định liên quan đến CBDC. Dự án bắt đầu vào tháng 7 năm 2022 và dự kiến ​​hoàn thành vào khoảng giữa năm 2023.

Dự án dự định thử nghiệm một CBDC Sandbox được ban hành với mục đích chung  như một trách nhiệm của RBA để sử dụng trong thế giới thực, việc triển khai thí điểm các dịch vụ do những người tham gia trong ngành của Úc cung cấp.  Bất cứ trường hợp áp dụng tiềm năng nào cũng sẽ được khám phá trong dự án.

Tất cả các đề xuất trường hợp áp dụng được gửi bởi những người tham gia trong ngành sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin đánh giá về sự hợp lý cho một CBDC của Úc. Một số hạn chế trong số các trường hợp áp dụng này cũng sẽ được lựa chọn để vận hành trong cơ sở hạ tầng dự án thí điểm CBDC.

Thiết kế của dự án nhằm mang tính quy định tối thiểu – cả trong loại mô hình CBDC giả định và loại trường hợp áp dụng đã được khám phá. Dự án đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho ý tưởng và đổi mới trong các trường hợp áp dụng, và lần lượt sử dụng các kết quả đó để hiểu rõ hơn về vấn đề giới thiệu CBDC ở Úc.

Dự án có sự tham gia từ nhiều bên liên quan, bao gồm các tổ chức tài chính, fintech, các cơ quan khu vực công và các nhà cung cấp công nghệ. RBA và DFCRC tham gia với các cơ quan quản lý, chẳng hạn như ASIC và AUSTRAC, để làm việc thông qua các tác động quy định khi chúng phát sinh.

Nguồn: Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation

 Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022