envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Thí điểm CBDC của Úc về Đổi mới Tài chính Kỹ thuật số

Mục đích của dự án thí điểm CBDC được nêu trong báo cáo là khám phá các trường hợp áp dụng sáng tạo và các mô hình kinh doanh có thể được hỗ trợ bởi việc ban hành CBDC.

Dự án cũng sẽ là cơ hội để hiểu thêm một số cân nhắc về công nghệ, pháp lý và quy định liên quan đến CBDC. Dự án bắt đầu vào tháng 7 năm 2022 và dự kiến ​​hoàn thành vào khoảng giữa năm 2023.

Dự án dự định thử nghiệm một CBDC Sandbox được ban hành với mục đích chung  như một trách nhiệm của RBA để sử dụng trong thế giới thực, việc triển khai thí điểm các dịch vụ do những người tham gia trong ngành của Úc cung cấp.  Bất cứ trường hợp áp dụng tiềm năng nào cũng sẽ được khám phá trong dự án.

Tất cả các đề xuất trường hợp áp dụng được gửi bởi những người tham gia trong ngành sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin đánh giá về sự hợp lý cho một CBDC của Úc. Một số hạn chế trong số các trường hợp áp dụng này cũng sẽ được lựa chọn để vận hành trong cơ sở hạ tầng dự án thí điểm CBDC.

Thiết kế của dự án nhằm mang tính quy định tối thiểu – cả trong loại mô hình CBDC giả định và loại trường hợp áp dụng đã được khám phá. Dự án đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho ý tưởng và đổi mới trong các trường hợp áp dụng, và lần lượt sử dụng các kết quả đó để hiểu rõ hơn về vấn đề giới thiệu CBDC ở Úc.

Dự án có sự tham gia từ nhiều bên liên quan, bao gồm các tổ chức tài chính, fintech, các cơ quan khu vực công và các nhà cung cấp công nghệ. RBA và DFCRC tham gia với các cơ quan quản lý, chẳng hạn như ASIC và AUSTRAC, để làm việc thông qua các tác động quy định khi chúng phát sinh.

Nguồn: Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation

 Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023
Thêm thủ tục về BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tháng Một 3, 2023
Tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 01/7/2023
Tháng Mười Hai 26, 2022