vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

Japan
11
Đề xuất yêu cầu đánh thuế 20% riêng biệt đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số và miễn trừ bất kỳ khoản thuế nào đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số, với các khoản lỗ được chuyển tiếp lên đến ba năm.
Read More