envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) nới lỏng các quy định liên quan về huy động vốn thông qua STO

Xem xét rằng việc giám sát quốc tế đối với STO hầu hết được thực hiện theo luật và quy định chứng khoán hiện hành hoặc bằng cách khuyến khích các nhà khai thác kinh doanh đặt mã thông báo bảo mật vào Regulatory sandbox – “khung pháp lý thí điểm” giám sát tài chính để thử nghiệm, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) yêu cầu Sở giao dịch Đài Bắc thu thập thông tin về các thông lệ quốc tế và ý kiến của các nhà điều hành kinh doanh, để sửa đổi các quy định liên quan trong thời gian thích hợp.

Theo nguyên tắc không mâu thuẫn với khuôn khổ giám sát STO, để nâng cao năng lực kinh doanh của các nhà khai thác nền tảng và tính đến rủi ro kinh doanh, FSC đồng ý với đề xuất của Sở giao dịch Đài Bắc về việc điều chỉnh các quy định liên quan về STO như sau:

( I) Sửa đổi các quy tắc điều chỉnh STO: Trong điều kiện công ty chứng khoán không vi phạm nghiêm trọng các quy định có liên quan của quy tắc STO điều chỉnh, khoảng thời gian để một nền tảng chấp nhận STO thứ hai trở lên sau khi chấp nhận các giao dịch của STO đầu tiên được nới lỏng. đến sáu tháng (ban đầu là một năm). Ngoài ra, giới hạn gây quỹ của một nền tảng duy nhất được tăng từ 100 triệu Đài tệ lên 200 triệu Đài tệ.

(II) Hoa kiều và công dân nước ngoài có thể đầu tư lên đến 30 triệu Đài tệ (bao gồm cả) số tiền huy động được; FSC sẽ sửa đổi các lệnh liên quan và yêu cầu Sàn giao dịch Đài Bắc sửa đổi các quy tắc điều chỉnh của STO và các biện pháp hỗ trợ có liên quan.

Nguồn: FSC

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023
Thêm thủ tục về BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tháng Một 3, 2023