vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

Luật giá
11
1. Những trường hợp nào hàng hóa được hạ giá mà không vi phạm pháp luật? Theo khoản 6 Điều 11 Luật Giá 2012 có quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có quyền hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh...
Read More