vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tag

crypto
11
Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến ​​được triệu tập vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.
Read More
11
Sự hợp tác được đề xuất nhằm mục đích xây dựng một thành phố kỹ thuật số thân thiện với tiền kỹ thuật số tương tự như khu vực tự do ảo ở Dubai.
Read More
11
Bộ Tài chính Úc đã liên hệ với công chúng để xin ý kiến ​​về dự thảo luật loại trừ tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ.
Read More
11
Đề xuất yêu cầu đánh thuế 20% riêng biệt đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số và miễn trừ bất kỳ khoản thuế nào đối với thu nhập từ tiền kỹ thuật số, với các khoản lỗ được chuyển tiếp lên đến ba năm.
Read More