envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Chính quyền bang Texas phản đối bản tuyên bố tiết lộ hiện hành của Voyager

Chính quyền bang Texas, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (SSB) và Bộ Ngân hàng Texas (DOB), biện luận rằng Voyager đã không thể giải thích các phương thức dùng để tính giá coin trung bình, giữa những phương thức khác.

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (SSB) và Bộ Ngân hàng Texas (DOB) đã đưa ra lời phản đối trong phiên tòa đối với tuyên bố tiết lộ của Voyager Digital, đặt câu hỏi về các phương pháp và cách tính được dùng để ước lượng giá trị thị trường hợp lý của tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch bị phá sản.

Trong một đơn khiếu nại được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Nam của New York, các luật sư của SSB and Bộ Ngân hàng Texas đã phản đối với lệnh phê duyệt về tính đầy đủ của bản tuyên bố tiết lộ đã được sửa đổi của Voyager. Voyager Digital đệ đơn phá sản theo Chương 11 tại New York vào tháng Bảy năm 2022, đồng thời dề xuất một kế hoạch hồi phục cho các nhà đầu tư.

Chính quyền bang Texas đã tranh luận rằng bản tuyên bố tiết lộ của Voyager, khẳng định rằng các chủ nợ có thể nhận lại được 70% lợi nhuận, đã không thể giải thích các phương pháp được dùng để tính giá coin trung bình, bổ sung rằng:

“Các bên thiếu nợ (Voyager) chưa bao giờ được cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas hay Bộ Ngân hàng Texas và sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt lớn cho việc hoạt động mà thiếu giấy phép. FTX cũng chưa được cấp phép để kinh doanh tại bang Texas.”

Ngày xét xử vụ kiện đã được ấn định là ngày 19 tháng Mười.

 

Nguồn: cointelegraph 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022