envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Kho bạc Úc tham vấn công chúng về việc loại trừ thuế ngoại tệ Bitcoin

Bộ Tài chính Úc đã liên hệ với công chúng để xin ý kiến ​​về dự thảo luật loại trừ tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ.

Trong một thông cáo báo chí, Trợ lý Thủ quỹ Stephen Jones đã nhấn mạnh ý định của chính phủ Úc là loại trừ các tài sản tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ. Tuy nhiên, luật pháp sẽ không có tác động đến việc thu thuế lãi vốn đối với tiền kỹ thuật số được giữ dưới dạng đầu tư.

Nếu được ký thành luật, luật sẽ xem xét việc sửa đổi định nghĩa hiện có về tiền kỹ thuật số trong Đạo luật thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) – loại trừ tài sản tiền kỹ thuật số khỏi định nghĩa ngoại tệ một cách hiệu quả. GST là một loại thuế trên diện rộng đánh vào hàng hóa, dịch vụ và các mặt hàng được bán hoặc tiêu dùng ở Úc.

Công chúng đã được cho 25 ngày, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, để chia sẻ ý kiến ​​của họ về luật được đề xuất.

Kho bạc lưu ý rằng thông tin cá nhân của người trả lời, bao gồm tên và địa chỉ, sẽ được công khai nếu không chủ động từ chối.

Nguồn: cointelegraph

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022