envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Kho bạc Úc tham vấn công chúng về việc loại trừ thuế ngoại tệ Bitcoin

Bộ Tài chính Úc đã liên hệ với công chúng để xin ý kiến ​​về dự thảo luật loại trừ tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ.

Trong một thông cáo báo chí, Trợ lý Thủ quỹ Stephen Jones đã nhấn mạnh ý định của chính phủ Úc là loại trừ các tài sản tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ. Tuy nhiên, luật pháp sẽ không có tác động đến việc thu thuế lãi vốn đối với tiền kỹ thuật số được giữ dưới dạng đầu tư.

Nếu được ký thành luật, luật sẽ xem xét việc sửa đổi định nghĩa hiện có về tiền kỹ thuật số trong Đạo luật thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) – loại trừ tài sản tiền kỹ thuật số khỏi định nghĩa ngoại tệ một cách hiệu quả. GST là một loại thuế trên diện rộng đánh vào hàng hóa, dịch vụ và các mặt hàng được bán hoặc tiêu dùng ở Úc.

Công chúng đã được cho 25 ngày, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, để chia sẻ ý kiến ​​của họ về luật được đề xuất.

Kho bạc lưu ý rằng thông tin cá nhân của người trả lời, bao gồm tên và địa chỉ, sẽ được công khai nếu không chủ động từ chối.

Nguồn: cointelegraph

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Tháng Một 29, 2024
11Dai-ly-thuong-mai
CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI BÁN HÀNG CHO CÁC CÔNG TY?
Tháng Một 18, 2024
11
Những trường hợp nào hàng hóa được hạ giá mà không vi phạm pháp luật?
Tháng Một 9, 2024
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
Tháng Một 8, 2024
11
Quy định về tài sản của vợ chồng sau ly hôn
Tháng Một 8, 2024
QUY ĐỊNH TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
Tháng Một 4, 2024
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Tháng Một 3, 2024
11Van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Tháng Mười Hai 25, 2023
11
Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tháng Mười Hai 14, 2023
11
Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CHẾ ĐỊNH AMICUS CURIAE TRONG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO TỪ VỤ KIỆN TÔM – MỸ (THE US – SHRIMP CASE)
Tháng Mười Hai 6, 2023