envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Kho bạc Úc tham vấn công chúng về việc loại trừ thuế ngoại tệ Bitcoin

Bộ Tài chính Úc đã liên hệ với công chúng để xin ý kiến ​​về dự thảo luật loại trừ tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ.

Trong một thông cáo báo chí, Trợ lý Thủ quỹ Stephen Jones đã nhấn mạnh ý định của chính phủ Úc là loại trừ các tài sản tiền kỹ thuật số khỏi  khung thuế như một loại ngoại tệ. Tuy nhiên, luật pháp sẽ không có tác động đến việc thu thuế lãi vốn đối với tiền kỹ thuật số được giữ dưới dạng đầu tư.

Nếu được ký thành luật, luật sẽ xem xét việc sửa đổi định nghĩa hiện có về tiền kỹ thuật số trong Đạo luật thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) – loại trừ tài sản tiền kỹ thuật số khỏi định nghĩa ngoại tệ một cách hiệu quả. GST là một loại thuế trên diện rộng đánh vào hàng hóa, dịch vụ và các mặt hàng được bán hoặc tiêu dùng ở Úc.

Công chúng đã được cho 25 ngày, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, để chia sẻ ý kiến ​​của họ về luật được đề xuất.

Kho bạc lưu ý rằng thông tin cá nhân của người trả lời, bao gồm tên và địa chỉ, sẽ được công khai nếu không chủ động từ chối.

Nguồn: cointelegraph

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023