vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Tổng Hợp Văn Bản Từ Khoá Liên Quan Đến Blockchain

TỔNG HỢP VĂN BẢN TỪ KHOÁ LIÊN QUAN ĐẾN BLOCKCHAIN đến 10/2022

STT VĂN BẢN Từ khóa Đơn vị ban hành Ngày ban hành
16/CT-TTg VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TTCP 4/5/2017
10/CT-TTg: VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI BITCOIN VÀ CÁC LOẠI TIỀN ẢO TƯƠNG TỰ KHÁC Tiền ảo TTCP 11/4/2018
1 QĐ 2813/QĐ-BKHCN phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

  1. Có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh…;
Blockchain BKHCN 27/9/2018
2 Báo cáo số 70/BC-BTP của Bộ Tư pháp liên quan đến việc rà soát khung khổ pháp lý ứng dụng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ được phát triển trên nền tảng công nghệ blockchain và một số đề xuất. Blockchain BTP 23/3/2020
3 QĐ 2117/QĐ-TTg  Ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư1. Lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies)d) Công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Blockchain TTCP 16/12/2020
4 Quyết định số 664/QĐ-BTC thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo Tài sản ảo BTC 24/4/2020
5 QĐ số 942/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 20305. Nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõic) Lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain)đ) Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).Giao các Bộ ngành liên quan Blockchain TTCP 15/6/2021
6 Nghị quyết 100/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng Fintech (công nghệ tài chính) CP 6/9/2021
7 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 20251. Hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sáchh) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia. Tiền kỹ thuật số quốc gia TTCP 28/10/2021
8 QĐ 2146/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”Xây dựng cơ sở pháp lý về tiền ảoPhối hợp với Bộ Tư pháp, NHNN để xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý tiền ảo phù hợp thông lệ quốc tế để tránh những vấn đề về trốn thuế, rửa tiền thuế Tiền ảo BTC 12/11/2021
9 QĐ 411/QĐ-TTg  phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030g) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Blockchain TTCP 31/3/2022
10 Quyết định số 343/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4/2022, Hiệp hội Blockchain Việt Nam được phép thành lập Blockchain BNV 27/4/2022
11 Sửa đổi Luật giao dịch điện tử 2005 Giao dịch điện tử QH
12 Sẽ ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số Công nghệ số QH
13 Dự thảo lần thứ 2 nghị định FintechTrong 6 giải pháp tham gia thử nghiệm có Ứng dụng công nghệ chuỗi khối, sổ cái phân tán (Blockchain Technology, DLT) trong hoạt động ngân hàng Fintech, Blockchain NHNN

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023