envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu

Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban Hành Kế Hoạch Số: 206/Kh-Ubnd Về Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/Nđ-Cp Ngày 15 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (Nghị định số 53, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích như sau:

– Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và vận dụng thực hiện nghiêm túc.

– Việc xác lập danh mục, cơ chế phối hợp, điều kiện an ninh mạng bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và việc triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

– Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ quy định của các điều ước quốc tế và các quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan; đảm bảo chủ động, thường xuyên, kịp thời đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CHẾ ĐỊNH AMICUS CURIAE TRONG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO TỪ VỤ KIỆN TÔM – MỸ (THE US – SHRIMP CASE)
Tháng Mười Hai 6, 2023
Những vấn đề cơ bản của Luật Căn cước năm 2023
Tháng Mười Hai 1, 2023
Thoả thuận không cạnh tranh: Thực tiễn áp dụng và một số vấn đề pháp lý
Tháng Mười Một 30, 2023
11
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
Tháng Mười Một 24, 2023
11
QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH LUẬT SƯ TẠI VIỆT NAM
Tháng Mười Một 21, 2023
Giá trị pháp lý của vi bằng trong giao dịch về nhà ở
Tháng Chín 27, 2023
Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023