envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu

Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban Hành Kế Hoạch Số: 206/Kh-Ubnd Về Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/Nđ-Cp Ngày 15 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (Nghị định số 53, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích như sau:

– Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và vận dụng thực hiện nghiêm túc.

– Việc xác lập danh mục, cơ chế phối hợp, điều kiện an ninh mạng bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và việc triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

– Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ quy định của các điều ước quốc tế và các quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan; đảm bảo chủ động, thường xuyên, kịp thời đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023
Thêm thủ tục về BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tháng Một 3, 2023
Tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 01/7/2023
Tháng Mười Hai 26, 2022