envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu

Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban Hành Kế Hoạch Số: 206/Kh-Ubnd Về Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/Nđ-Cp Ngày 15 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Ninh Mạng Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (Nghị định số 53, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích như sau:

– Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và vận dụng thực hiện nghiêm túc.

– Việc xác lập danh mục, cơ chế phối hợp, điều kiện an ninh mạng bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và việc triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

– Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ quy định của các điều ước quốc tế và các quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan; đảm bảo chủ động, thường xuyên, kịp thời đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022
11
Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Giáo Dục Nghề Nghiệp
Tháng Mười Một 6, 2022