envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường

Ngày 27/10/2022 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Quyết Định Số: 2868/QĐ-BTNMT Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường 

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia; lưu trữ, thông tin tư liệu, thư viện ngành tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

CỤ THỂ: Về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

a) Hướng dẫn, kiểm tra công tác thu thập, xây dựng, quản lý, lưu trữ, vận hành, tích hợp, kết nối, liên thông, khai thác, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng;

b) Hướng dẫn, thẩm định việc xây dựng, quản lý, phát triển hạ tầng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quốc gia bảo đảm cho phát triển Chính phủ số; kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành với các địa phương; việc phân tích, xử lý, dịch vụ thông tin, dữ liệu số; việc cung cấp, chia sẻ sử dụng, mở dữ liệu theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, quản lý, vận hành, thu thập, cập nhật, xử lý, cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tổng hợp, dùng chung về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng;

d) Xây dựng, quản lý, vận hành kho dữ liệu, dữ liệu lớn và trung tâm xử lý dữ liệu tài nguyên môi trường dùng chung; phát triển, quản lý, khai phá, phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, dữ liệu thông minh phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, kinh tế số ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng;

e) Xây dựng, quản lý, quản trị, giám sát, vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng, quản lý, vận hành Cổng dữ liệu, Cổng dữ liệu mở tài nguyên và môi trường cung cấp dữ liệu, dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung theo các quy định pháp luật;

g) Tổ chức triển khai thiết kế, tích hợp, kết nối dữ liệu tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh theo phân công của Bộ trưởng.

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023