envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Giáo Dục Nghề Nghiệp

Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022 Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Số: 88/2022/Nđ-Cp Về Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Nghề Nghiệp

Nghị định này quy định:

 • các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt,
 • mức xử phạt,
 • biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính,
 • thẩm quyền lập biên bản,
 • thẩm quyền xử phạt,
 • mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá,
 • cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp).

Tại Điều 3 quy định về:

 • hình thức xử phạt,
 • mức phạt tiền,
 • thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần;
 • trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
 • biện pháp đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, Hình thức xử phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

Hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Trục xuất;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Mức phạt tiền trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023