envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Tại Cần Thơ

Ngày 26/10/2022 UBND TP. Cần Thơ Ban Hành Kế Hoạch Số: 220/KH-UBND Triển Khai Thực Hiện Đề Án “Tăng Cường Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo Giai Đoạn 2022 – 2025, Định Hướng Đến Năm 2030” Trên Địa Bàn TP. Cần Thơ

 

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tp. Cần Thơ (gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung cụ thể như sau:

MỤC TIÊU CHUNG

Cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” làm cơ sở đcác cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học

a) Đổi mới mô hình dạy – học

– Triển khai, thí điểm triển khai các mô hình dạy – học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo) phù hp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của địa phương;

– Khuyến khích giáo viên đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.

b) Phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung

– Thực hiện theo chỉ đạo ngành tạo lập các kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành giáo dục, gồm bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho tất cả môn học của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

– Xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Phát triển, ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy – học và triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số

Triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số; Cổng thư viện số kết nối liên thông với các kho học liệu số, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học công lập. Khuyến khích phát triển các phòng thí nghiệm ảo, các phòng thực hành và thực tập ảo nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo tại trường cao đẳng, đại học, đặc biệt là đối với các cơ sở đào tạo ngoài công lập.

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023