vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Các chính trị gia Hoa Kỳ muốn thay đổi luật an ninh mạng để cho phép các công ty tiền điện tử tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn

Theo đề xuất sửa đổi, luật năm 2015 sẽ được đổi tên thành Đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng tiền điện tử.

USA – CRYPTO

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn và Cynthia Lummis đã đề xuất thay đổi với dự luật năm 2015. Theo đó, dự luật cho phép “chia sẻ thông tin tự nguyện về các chỉ số đe dọa mạng giữa các công ty tiền kỹ thuật số”.

Theo dự thảo luật sửa đổi Đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng năm 2015, Blackburn và Lummis đề nghị các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho phép các công ty liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán hoặc tài sản kỹ thuật số báo cáo thiệt hại mạng, vi phạm dữ liệu, tấn công ransomware và các mối đe dọa an ninh mạng liên quan cho các quan chức chính phủ để được hỗ trợ.

Nếu dự luật được ký thành luật, các cơ quan bao gồm Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng sẽ ban hành các chính sách và thủ tục cho các công ty tiền kỹ thuật số đối mặt với rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn.

Dự luật ban đầu, được thông qua tại Thượng viện vào tháng 10 năm 2015, về cơ bản thiết lập một khuôn khổ để chính phủ Hoa Kỳ điều phối các báo cáo an ninh mạng từ “các tổ chức tư nhân, các cơ quan chính phủ phi liên minh, chính quyền nhà nước và địa phương, công chúng và pháp nhân đang bị đe dọa” và đề xuất các phương pháp có thể để ngăn chặn và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Theo đề xuất sửa đổi, luật sẽ được đổi tên thành Đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng tiền kỹ thuật số.

 Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022