vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Những năm gần đây, nước ta rất phát triển trong việc hội nhập quốc tế đa phương diện. Trong đó, vấn đề giáo dục luôn được các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu. Không chỉ các phụ huynh là người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam mà các phụ huynh Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc cho con em mình học tập tại các môi trường quốc tế. Đó cũng chính là lý do mà các cơ sở giáo dục nước ngoài đang dần tập trung cho thị trường Việt Nam. Vậy để thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây cuat IMG LAW

Cơ sở pháp lý Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 04/2021/NĐ-CP 

Nghị định 86/2018/NĐ-CP 

Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Quy chế pháp lý dành cho văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn

  • Cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để:

 – Hoạt động đúng mục đích, phạm vi, thời hạn trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

– Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

– Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  • Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

– Chỉ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi theo quy định của Luật Thương mại 2005 và Biểu cam kết về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

– Không giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài. Nếu giao kết, Trưởng Văn phòng đại diện phải có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài. Các hợp đồng nằm trong quyền của Văn phòng đại diện thì Văn phòng đại diện được ký kết.

– Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quy tắc đặt tên văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Tên văn phòng đại diện được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên văn phòng đại diện phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”.

Ví dụ: Văn phòng đại diện – Công ty TNHH Giáo dục toàn cầu ABC

Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.

Thời hạn hoạt động

Theo Điều 9 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Như vậy, nhìn chung, văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam được hoạt động trong thời hạn 5 năm.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập nếu không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

Điều kiện Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

– Cơ sở giáo dục tại nước ngoài đã được thành lập hợp pháp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sở tại;

– Cơ sở giáo dục nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Nếu Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của cơ sở giáo dục nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Quy trình thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Đề nghị cho phép thành lập

Hồ sơ

– Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam;

– Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;

– Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;

– Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam;

– Lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam có xác nhận của người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

– Các văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

Trình tự

Bước 1.1: Nộp hồ sơ

Cơ sở giáo dục nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở KH&ĐT nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Bước 1.2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 1.3: Gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành (nếu có)

Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp phải xin ý kiến).

Bước 1.4: Bộ quản lý chuyên ngành trả kết quả (nếu có)

Trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 1.5: Trả kết quả

Trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thẩm quyền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2: Đăng ký hoạt động

Hồ sơ

  • Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện và bản sao hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đã gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân của người được bổ nhiệm;
  • Nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân;
  • Địa điểm cụ thể đặt văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và giấy tờ pháp lý có liên quan.

Trình tự

Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài có hiệu lực, tổ chức, cơ sở giáo dục thành lập văn phòng đại diện nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Sở GD&ĐT.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục nước ngoài.

Bước 3: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Nếu không cấp GCN đăng ký hoạt động, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền

Sở Giáo dục và Đào tạo

Xử phạt hành vi hoạt động khi chưa được cấp phép thành lập hoặc cấp phép hoạt động 

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 04/2021/NĐ-CP

VPĐD của cơ sở giáo dục nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu thành lập khi chưa được cho phép.

Gia hạn thời hạn hoạt động của VPĐD của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

>> Xem thêm: Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo

——————–
IMG Law
*𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: +84988723188, +84988211968
*𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: [email protected]
*𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://img-law.com/vi/trang-chu/
*𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/imglegal
*𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/imglaw.global/

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11hop-dong-thue-kho-ngoai-quan
Hợp đồng thuê kho ngoại quan là gì?
Tháng Tư 26, 2024
11
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NHẬP KHẨU SONG SONG
Tháng Ba 7, 2024
11
Phân biệt ERC, IRC và BRC của doanh nghiệp có vốn nước ngoài
Tháng Ba 6, 2024
11
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Tháng Một 29, 2024
11Dai-ly-thuong-mai
CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI BÁN HÀNG CHO CÁC CÔNG TY?
Tháng Một 18, 2024
11
Những trường hợp nào hàng hóa được hạ giá mà không vi phạm pháp luật?
Tháng Một 9, 2024
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
Tháng Một 8, 2024
11
Quy định về tài sản của vợ chồng sau ly hôn
Tháng Một 8, 2024
QUY ĐỊNH TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
Tháng Một 4, 2024
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Tháng Một 3, 2024