envi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Vụ án hình sự

11Vụ án Hình sự

Dịch Vụ Pháp Lý Vụ Án Hình Sự Uy Tín Chuyên Nghiệp

1. Dịch vụ pháp lý vụ án hình sự là gì?

Dịch vụ luật sư hình sự là dịch vụ tư vấn pháp lý về hình sự, cung cấp dịch vụ bào chữa cho các bị can, bị cáo hoặc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho bị hại, bị đơn dân sự, nguyên đơn dân sự hoặc người liên quan trong vụ án hình sự nhằm bảo vệ thân chủ trước cơ quan tiến hành tố tụng .

2. Khi nào nên thuê luật sư hình sự?

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS), các trường hợp nên thuê luật sư hình sự như:

 • Bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố (Điều 57).
 • Bị giữ, bị bắt trong trường hợp khẩn cấp (Điều 58).
 • Bị tạm giữ (Điều 59).
 • Là bị can, bị cáo (Điều 60, 61).
 • Là người bị hại (Điều 62, 63).
 • Là bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 64, 65).
 •  

3. Những vấn đề pháp lý Khách hàng thường gặp phải trong vụ án Hình sự

Thông thường chúng ta có thể gặp các vấn đề pháp lý với độ phức tạp khác nhau trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các vấn đề đó có thể bao gồm:

 1. Các điều cần lưu ý khi nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án
 2. Quyền của người bị buộc tội, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác …
 3. Khi nào thì bị coi là đã thực hiện một hành vi phạm tội hoặc đồng phạm
 4. Mức hình phạt đối với hành vi phạm tội
 5. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết các đề nghị trong vụ án hình sự
 6. Trình tự, thủ tục tố tụng khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử
 7. Thủ tục mời luật sư tham gia tố tụng để bào chữa/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
 8. Khiếu nại liên quan đến quyết định, hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người tiến hành tố tụng
 9. Kháng cáo bản án/quyết định của tòa án
 10. Định giá số hàng hóa, tiền, vật phẩm …
 11. Giám định tỉ lệ thương tật …
Vụ án hình sự 1
Vụ án hình sự 1

Quy Trình Làm Việc Của Luật Sư Khi Tham Gia Tố Tụng Hình Sự

Để quý khách hàng hiểu rõ hơn về công việc luật sư khi thực hiện bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự, IMG Law hướng dẫn quy trình làm việc của luật sư được tiến hành theo các bước như sau
11customer service line

Bước 1. Tiếp nhận thông tin

Luật sư IMG tiếp nhận yêu cầu dịch vụ luật sư từ khách hàng bước đầu từ tường trình sự việc, quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ liên quan…
11stack line

Bước 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, luật sư tư vấn quy định về trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…
11Computer line

Bước 3 .Phân công luật sư chuyên môn tham gia tố tụng

Luật sư được phân công vụ việc phối hợp cùng các luật sư đồng nghiệp cùng bàn bạc, thảo luận để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho khách hàng.
11Search line

Bước 4. Thu thấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án

Luật sư hoặc nhóm luật sư được phân công sẽ hướng dẫn và cùng khách hàng thu thập thêm chứng cứ, tài liệu và các chứng cứ chứng minh khác để phục vụ công tác bào chữa, tham gia tố tụng.
11wallet line

Bước 5. Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng

Luật sư tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai lập phương án bào chữa cho bị can, bị cáo; phương án bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan khi đến làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng.
11settings line

Bước 6. Tham gia tranh tụng, tại tòa án hoặc cơ quan tiến hành tố tụng

Trực tiếp tham gia làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia phiên tòa xét xử để bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan.

Các Vấn Đề Cụ Thể Trong Lĩnh Vực Hình Sự

Những quy định chung

Nội dung cơ bản của phần quy định chung bao gồm: Cơ sở của trách nhiệm hình sự (Chỉ người, pháp nhân nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự); Các nguyên tắc xử lý: Một số nguyên tắc quan trọng được áp dụng trong quá trình tiến hành tố tụng như: Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội; Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội….

Những quy định về hiệu lực của Bộ luật hình sự

Nội dung của phần này, quy định về hiệu lực về không gian và hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội: Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian.

Những quy định về tội phạm

Bao gồm các quy định về phân loại tội phạm (bốn loại là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Quy định về đồng phạm (người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức)…

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Pháp luật quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự bao gồm: Sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết…

Những quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Các quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự…

Những quy định về hình phạt

Các nội dung chủ yếu quy định về mục đích của hình phạt,  các hình phạt chính như: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời gian, tù chung thân, tử hình, các hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tịch thu tài sản…..

Những quy định về quyết định hình phạt

Bao gồm các quy định về căn cứ quyết định hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng…, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Phạm tội có tổ chức, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm….

Những quy định về xóa án tích

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Bao gồm các quy định về đương nhiên xóa án tích, xóa án tích trong theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bao gồm các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, các biện pháp giáo dục, giám sát áp dụng trong trường hợp miễn trách nhiệm hình sự như khiển trách, giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Những quy định về tội phạm cụ thể

Pháp luật phân định thành từng nhóm tội cụ thể như các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự củ con nguời, các tội xâm phạm sở hữu…

Tại Sao Nên Chọn Đăng Ký Visa Di Trú Tại IMG Law


Luật sư tư vấn và hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn xin bảo lãnh tại ngoại, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đơn kháng cáo, đơn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn xin hưởng án treo, …

Tham gia bào chữa, tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, tạm giam từ khi có quyết định tạm giữ
Luật sư tham gia bào chữa, luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị can kể từ khi có quyết định khởi tố bị can

Tham gia bào chữa, tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo kể từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử


Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự

Ý Kiến Của Khách Hàng

 • Dịch vụ pháp lý vụ án hình sự của IMG Law làm nhanh gọn dã man. Mình chỉ cần chuẩn bị giấy tờ mà chuyên viên tư vấn hướng dẫn, còn lại được hỗ trợ từ A tới Z. Vừa tiết kiệm thời gian vừa không phát sinh thêm chi phí khác.

  11ý kiến khách hàng luật hình sự 1
  Quốc Bảo
 • Mọi dịch vụ ở đây đều có thể đặt trọn gói, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Mọi thủ tục đều được theo dõi và hỗ trợ nhiệt tình nên việc xử lý vụ án hình sự của mình không gặp quá nhiều khó khăn. Hài lòng lắm mọi người ơi

  11ý kiến khách hàng luật hình sự 2
  Trần Tùng
 • Mình được chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm thủ tục pháp lý và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã thắng kiện trong vụ án hình sự mà không tốn quá nhiều chi phí. Cảm ơn IMG Law rất nhiều!

  11ý kiến khách hàng luật hình sự
  Trần Thành
 • Mình đã khá lo lắng vì nghe nói xử lý vụ án hình sự rất khó. May mắn sao mình tìm được dịch vụ pháp lý hình sự tại IMG Law. Thật sự đây là một công ty rất uy tín, khuyên mọi người nên trải nghiệm dịch vụ ở đây nhé!

  11ý kiến khách hàng luật hình sự 3
  Thanh Lam
 • Cảm ơn công ty IMG Law đã hỗ trợ công ty mình trong xử lý vụ án hình sự với đối tượng trộm cắp của công. Sếp của mình rất hài lòng và sẽ tin tưởng hợp tác với IMG Law lâu dài. Chúc công ty ngày càng phát triển!

  11ý kiến khách hàng luật hình sự 4
  Emily Liên
 • Một trong những điều mình ưng ý ở IMG Law là ở đây có giao nhận hồ sơ tận nơi nên mình không mất thời gian di chuyển. Hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ vì mọi thông tin được bảo mật cao.

  11ý kiến khách hàng luật hình sự 5
  Angle Trinh

Liên hệ để được tư vấn

Pháp lý luôn là một vấn đề phức tạp, nếu hiểu không rõ ràng nó có thể mang đến vấn đề lớn. Hãy để chúng tôi giúp bạn xử lý các vấn đề đó!