vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Day

Tháng Hai 13, 2023
11
hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, xác minh, kiểm tra, giám sát, cung cấp thông tin và báo cáo về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
Read More