vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Day

Tháng Một 30, 2023
11
Tại Nghị quyết 76/2022/QH15 về Kỳ họp thứ 4, khóa XV, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.
Read More