en+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Month

October 2023
To address some issues caused by Decree No. 152/2020/ND-CP dated 30 December 2020 (Decree 152) and following meetings between government authorities and business associations, a draft decree has been issued to amend Decree 152 (Draft Decree) This update highlights the most notable changes compared to the current Decree. 1. Time Limit related to Demand for...
Read More
Giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Dưới đây là hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. 1. Thẩm quyền quy định hạn mức giao đất cho mỗi...
Read More